Ako vydať knihu

Ak práve rozmýšľate nad zaslaním svojho rukopisu do vydavateľstva, odporúčame vám pridŕžať sa nasledujúcich rád:


  • Posielajte len dokončený rukopis. Ak ste začínajúci autor, nemá zmysel posielať do vydavateľstva polovicu rukopisu, pár ukážkových kapitol alebo prehľad kapitol. Debutujúci autor musí ukázať, v čom je dobrý. Zašlite preto len dokončený rukopis.
  • Dajte svoj rukopis na prečítanie iným. Poproste vášho prvého čitateľa, prípadne aj viacerých, o ich úprimný názor. Táto spätná väzba je dôležitá nielen na identifikáciu silných stránok rukopisu, ale poslúži vám zistiť aj jeho slabiny. Následne môžete tieto nedostatky odstrániť a svoju prácu vylepšiť.   
  • Používajte počítač. Rukopis, ktorý zašlete do vydavateľstva musí byť napísaný na počítači, aby sa dal text jednoducho upraviť. Je potrebné ho taktiež vytlačiť na bežný papier vo formáte A4, s dvojitým riadkovaním a bežným typom písma (Courier, Times New Roman a pod.). Keď budete mať pocit, že váš rukopis je dokončený, tak ho nechajte na posúdenie osobe, ktorá môže vykonať korektúru textu.
  • Nezabudnite očíslovať strany. Následne môžete rukopis poslať vydavateľstvu na posúdenie.
  • K rukopisu priložte sprievodný list obsahujúci informácie o vás a o tom, o aký žáner ide.

„Hrdosť národa je postavená na jej básnikoch,“ 

povedal Samuel Johnson. 


To je východiskom našej filozofie. 


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte emailom diana@vyd-autogram.com.Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.