Cieľom nášho vydavateľstva je vydávať pôvodnú slovenskú beletriu debutujúcich, ale aj už skúsenejších autorov. Naša koncepcia umožňuje vydávanie literárnych  diel  aj  v  nízkom náklade. Vydavateľ a autor úzko spolupracujú nielen na literárnej časti publikácie, ale aj pri jej predaji. 

Pri vydávaní kníh spolupracujeme s niekoľkými ďalšími vydavateľstvami.

Ak vydáte svoju knihu v spolupráci s nami, budete mať možnosť spolupodieľať sa na jej predaji, a to tak, že investujete svoj čas do jej propagácie v rámci promočných akcií.

Naši konzultanti dôkladne posudzujú všetky rukopisy. Ak bude vaša kniha prijatá, získate nasledujúce výhody:

 • profesionálnu korektúru textu,
 • profesionálny dizajn,
 • 15 – 20 % tantiémy,
 • knihu bude možné objednať vo všetkých kníhkupectvách a knižniciach na Slovensku, a to       prostredníctvom nášho knižného katalógu, ktorý vychádza dvakrát ročne,
 • kniha sa bude predávať vo všetkých veľkých slovenských internetových kníhkupectvách, ako aj v našom vlastnom internetovom obchode,
 • naši skúsení predajcovia spolupracujú so zástupcami kníhkupectiev a pripravujú reklamné   kampane a autogramiády v predajniach kníh,
 • kniha bude zaregistrovaná do veľkej knižnej databázy, dostupnej pre kníhkupcov, ako aj pre knižnice,
 • knihu možno vydať aj vo forme e-knihy,
 • každému knižnému titulu je pridelené číslo ISBN a čiarový kód,
 • zverejníme tlačovú správu pre masmédiá, s dôrazom na dennú tlač a vybrané časopisy. 

  Okrem toho vám budeme nápomocní aj v kontakte s médiami. Vydanie knihy vo Vydavateľstve Autogram nespočíva len v jej samotnom vytlačení, keď nám pošlete jeden súbor vo Worde a dostanete naspäť desať alebo sto kníh. V našom vydavateľstve posudzujeme každý jeden rukopis z hľadiska jeho kvality a predajnosti, preto nie každá kniha prejde výberom úspešne. V pripade, že váš rukopis bude odmietnutý, vrátime vám ho spravidla s odporúčaním, ako ho môžete zlepšiť.


Vydavateľstvo Autogram si na posúdenie knihy vyhradzuje dvojmesačnú lehotu. Táto začína plynúť odo dňa prijatia rukopisu. 


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte telefonicky +421 949 271 823 alebo emailom diana@vyd-autogram.com.


Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.