Spolupráca s nami

Po posúdení vášho rukopisu vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na detailoch vydania vašej knihy. Počas celého procesu Vydavateľ a Autor úzko spolupracujú, a to nielen na literárnej časti publikácie, ale aj pri jej predaji.


Vydanie knihy vo vydavateľstve Autogram nespočíva len v jej samotnom vytlačení. spolupráci s nami budete mať možnosť podieľať sa na jej propagácii a predaji v rámci promočných akcií.


Vydaním vašej knihy v našom vydavateľstve získavate nasledujúce výhody:


 • profesionálna korektúra textu
 • profesionálny dizajn knihy
 • každému titulu je pridelené ISBN a čiarový kód
 • 15 - 20% tantiémy
 • kniha sa bude predávať  v slovenských internetových a kamenných kníhkupectvách, ako aj v našom vlastnom internetovom obchode
 • knihu bude možné objednať vo všetkých kníhkupectvách na Slovensku, prostredníctvom nášho knižného katalógu, ktorý vychádza dvakrát ročne
 • naši predajcovia spolupracujú so zástupcami kníhkupectiev a pripravujú promo akcie, reklamné kampane a autogramiády
 • kniha bude zaregistrovaná do veľkej knižnej databázy dostupnej pre kníhkupcov
 • knihu je možné vydať vo forme e-knihy
 • zverejníme tlačovú správu pre médiá, s dôrazom na dennú tlač a vybrané médiá
 • kontakt s médiamiVydavateľstvo Autogram si na posúdenie knihy vyhradzuje dvojmesačnú lehotu. Táto začína plynúť odo dňa prijatia rukopisu. V prípade, že váš rukopis nebude na prvýkrát prijatý, vrátime vám ho s odporúčaním, ako ho môžete vylepšiť.


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte telefonicky +421 949 271 823 alebo emailom diana@vyd-autogram.com.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.